Mgr. Adéla Mikulová

Fyzioterapie a relaxační studio 123KONDICE

Mgr. Adéla Mikulová

Diplomovaný fyzioterapeut

Fyzioterapii mám ráda, k pohybu jsem měla vždycky blízký vztah, vyzkoušela jsem mnoho sportů a stále mě baví objevovat jeho nové rozměry.

Studium mi odhalilo jen malou část z tajemství těla. Až praxe, odborné kurzy a kontakt s mistry v oboru mi ukázaly více. Jsem každodenně udivována propojením těla a duše, pohybu a vědomí.

To mě dovedlo až ke studiu psychoterapeutické metody biosyntéza. Jedná se o somatickou psychoterapii, která spojuje fyzické tělo, emoční rozpoložení i rozumovou složku.  Díky tomu, mohu nabídnout  terapeutické služby všem, kdo se v životě cítí být v napětí, potřebuje se lépe vyrovnat s nahromaděným stresem, trpí úzkostmi nebo chce podpořit svoji důvěru ve vztahy a v život.

Snažím se stále vzdělávat a nalézat nová témata, která pak mohu přinášet vám a být vám tak prospěšná.

Pracovala jsem v Jedličkově ústavu, na soukromé klinice Monáda v Praze a na lůžkovém oddělení v nemocnici Vojkov. V roce 2006 jsem založila v Zelenči ordinaci fyzioterapie. Máme mnoho věrných a spokojených klientů. Vedeme kurzy cvičení pro děti i pro dospělé, spolupracujeme s firmami, kde provozujeme masáže, cvičení, účastníme se team buldingů nebo zajišťujeme dny zdraví.

Mohu Vám být nápomocna při nápravě vašeho těla nebo emočního prožívání. Budu se snažit pochopit a vysvětlit vám příčinu vašich potíží.

Od roku 2006 mám od ministerstva zdravotnicví ČR osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru fyzioterapie.

Reg.č.: 024-0063-2069

Absolvované kurzy:
Mobilizační a měkké techniky páteře a periferních kloubů, diagnostika a terapie
McKenzie koncept
Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
Lymfologie
Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
Terapie podle Mojžíšové
Celotělová akupresura dle klasické akupunktury
Reflexní terapie
Kraniosakrální techniky
SM systém
MFK
Taping
Hipoterapie