Mgr.Klára Kohoutová

Fyzioterapie a relaxační studio 123KONDICE

Mgr. Klára Roubalová

fyzioterapeutka, masérka, hypoterapeut

Obor fyzioterapie jsem ukončila v r. 1998. Dále jsem pokračovala ve studiu učitelství tělesné výchovy a chemie na FTVS UK v Praze, kde jsem pokračovala zároveň ve studiu mezioborových kurzů pro maséry, trenéry a tělovýchovné pracovníky. Získala jsem cennou praxi ve zdravotnických i školních zařízeních.


Ve své dosavadní již 15leté praxi se snažím využívat především základy pohybové výchovy a fyziologie pohybu a aplikovat tyto zásady na nejběžnější činnosti každodenního života. S takovými obtížemi nás nejčastěji vyhledávají naši klienti – s potížemi vznikajícím při každodenních aktivitách, v zaměstnání, řízení auta apod.


Kromě fyzioterapie se věnuji také hippoterapii – metodě, která využívá živého koně pro léčbu a stabilizaci nejrůznějších tělesných i duševních poruch. Spolupráce se zvířetem vede u dětí i dospělých klientů k obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Tato práce je pro mne koníčkem a celoživotním posláním. Jsem držitelem závodní jezdecké licence a trenérské kvalifikace II. stupně.